اخبار


دکتر Agnieszka Rzepka استاد دانشگاه Lublin لهستان به جمع کمیته علمی کنفرانس پیوست.

🕔14:23 1395/10/29

دکتر Agnieszka Rzepka استاد دانشگاه Lublin لهستان به جمع کمیته علمی کنفرانس پیوست.

ادامه خبر

پیوستن اساتید دانشگاه Rzeszowe به جمع کمیته علمی و شورای ساسیتگذاری کنفرانس بین المللی سوئد

🕔12:5 1395/10/29

پیوستن اساتید دانشگاه Rzeszowe به جمع کمیته علمی و شورای ساسیتگذاری کنفرانس بین المللی سوئد

ادامه خبر

پیوستن دکتر Teresa Maszczak از اساتید برجسته دانشگاه Opole لهستان به جمع اساتید کمیته علمی کنفرانس

🕔12:0 1395/10/29

پیوستن دکتر Teresa Maszczak از اساتید برجسته دانشگاه Opole لهستان به جمع اساتید کمیته علمی کنفرانس

ادامه خبر

اساتید دانشگاه Lodz لهستان به جمع اعضای کمیته علمی و شورای سیاستگذاری کنفرانس سوئد پیوستند.

🕔11:52 1395/10/29

اساتید دانشگاه Lodz لهستان به جمع اعضای کمیته علمی و شورای سیاستگذاری کنفرانس سوئد پیوستند.

ادامه خبر

اساتید برجسته دانشگاه Jagiellonian لهستان به جمع کمیته علمی کنفرانس پیوستند.

🕔11:40 1395/10/29

اساتید برجسته دانشگاه Jagiellonian لهستان به جمع کمیته علمی کنفرانس پیوستند.

ادامه خبر

صدور گواهینامه بین المللی

🕔12:7 1395/10/27

صدور گواهینامه بین المللی معتبر Oxford Cert Universal

ادامه خبر

پیوستن انجمن حسابرسی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری سوئد

🕔11:35 1395/10/22

پیوستن انجمن حسابرسی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری سوئد

ادامه خبر

انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران به جمع حامیان کنفرانس پیوست.

🕔9:56 1395/10/11

انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران حامی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری سوئد پیوست.

ادامه خبر

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران حامی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری سوئد شد.

🕔12:35 1395/10/20

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران حامی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری سوئد شد.

ادامه خبر

انجمن حسابداری ایران حامی علمی معنوی کنفرانس شد.

🕔11:8 1395/10/22

انجمن حسابداری ایران حامی علمی معنوی کنفرانس شد.

ادامه خبر

انجمن مدیریت آموزشی (IEAA) به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری سوئد پیوست.

🕔14:35 1395/10/4

انجمن مدیریت آموزشی (IEAA) حامی کنفرانس سوئد

ادامه خبر

کلینیک حقوقی ایران به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس پیوست.

🕔13:5 1395/9/13

کلینیک حقوقی ایران به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری پیوست.

ادامه خبر

پیوستن انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی،مدیریت ، اقتصاد و حسابداری سوئد

🕔14:59 1395/9/28

انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس شد.

ادامه خبر

پروفسور محمدرضا بهرنگی، چهره ماندگار مدیریت آموزشی ایران عضو کمیته علمی و شورای سیاستگذاری کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری سوئد شدند.

🕔15:40 1395/10/4

پروفسور محمدرضا بهرنگی استاد برجسته و چهره ماندگار مدیریت آموزشی ایران عضو کمیته علمی و شورای سیاستگذاری کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری سوئد شدند.

ادامه خبر

شرکت انطباق کیفیت آسیا به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس اضافه شد.

🕔16:51 1395/9/17

انطباق کیفیت آسیا در جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس

ادامه خبر

پیوستن انجمن عملی مدیریت و اقتصاد سلامت به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس

🕔11:13 1395/9/25

پیوستن انجمن عملی مدیریت و اقتصاد سلامت به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس

ادامه خبر

دکتر علی اکبر شیخی، ریاست محترم دانشگاه هرمزگان به عضویت کمیته علمی و شورای سیاستگذاری کنفرانس درآمدند.

🕔11:39 1395/9/28

پیوستن جناب آقای دکتر علی اکبر شیخی به کمیته علمی و شورای سیاستگذاری کنفرانس

ادامه خبر

انجمن مهندسی گاز ایران، انجمن برتر کشور در سال 1394 حامی کنفرانس بین المللی سوئد شد.

🕔16:1 1395/9/28

نجمـن مهندسی گاز ایران به عنوان انجمن برتر کشور در سال 1394 به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس بین المللی رویکردها نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری-سوئد شد.

ادامه خبر

مؤسسه حقوقی بین المللی دانش محور تاراز حامی کنفرانس بین المللی سوئد

🕔13:16 1395/9/13

موسسه حقوقی بین المللی دانش محور تاراز به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس اضافه شد

ادامه خبر

انجمن علمی کیفیت ایران حامی کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری سوئد شد.

🕔9:22 1395/10/2

پیوستن انجمن علمی کیفیت ایران به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس

ادامه خبر

پیوستن انجمن تحقیقات بازاریابی ایران به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس سوئد

🕔13:22 1395/9/17

پیوستن انجمن تحقیقات بازاریابی ایران به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس

ادامه خبر

انجمن اقتصاد انرژی ایران حامی کنفرانس بین المللی سوئد شد.

🕔15:38 1395/9/17

پیوستن انجمن اقتصاد انرژی ایران به جمع حامیان و برگزارکنندگان کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

ادامه خبر

امکان شرکت درکنفرانس به دو صورت حضوری و یا غیر حضوری

🕔15:49 1395/9/1

امکان شرکت درکنفرانس به دو صورت حضوری و یا غیر حضوری

ادامه خبر

چاپ مقالات پذیرفته شده کنفرانس در ژورنال های معتبر ISI

🕔11:53 1395/8/20

چاپ مقالات پذیرفته شده کنفرانس در ژورنال های معتبر ISI

ادامه خبر

شرایط داوری زود هنگام مقالات

🕔15:50 1395/9/1

شرایط داوری زود هنگام مقالات

ادامه خبر

تاریخ های مهم

ورود به سیستم

کاربر گرامی، در صورتی که ثبت نام نکرده اید روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید.
شایان ذکر است جهت ارسال مقاله و استفاده از کلیه امکانات سایت ثبت نام ضروری می باشد.


ثبت نام

ثبت نام اولیه در سیستم برای همگان رایگان می باشد

پوستر کنفرانس

امکان نمایه و چاپ مقالات در: